POWIEDZ STOP LEX PILOT – rządowej ustawie o Radiofonii i Telewizji

Spot „Wolność wyboru” został przygotowany przez Wielkopolską Telewizję Kablową w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej na temat #STOPLEXPILOT. Reżyseria: Jerzy Przybek, kierownik produkcji: Wojciech Szelerski.

STOP LEX PILOT Apelujemy o wstrzymanie prac nad szkodliwymi regulacjami, które ograniczą konkurencję i osłabią polski rynek telewizyjny

Powiedz STOP LEX PILOT– rządowej ustawie o Radiofonii i Telewizji, która:

1 Zmieni kolejność programów na Twoim pilocie

2 Wybierze kanały, które powinni oglądać nasi abonenci i narazi ich na ryzyko utraty dostępu do ulubionych kanałów komercyjnych, lokalnych i tematycznych

3 Przyczyni się do podwyższenia opłat za usługę telewizji

Zmiany w ustawie

Rząd zmienia regulacje rynku telewizji płatnej ze szkodą dla operatorów, nadawców, twórców i klientów. Rynek szeroko rozumianej płatnej telewizji w Polsce jest jednym z najbardziej różnorodnych, najlepiej zorganizowanych i konkurencyjnych na świecie. To ponad 280 polskojęzycznych kanałów i serwisów wideo, ponad 70 organizacji nadawczych i kilkuset dystrybutorów/remitentów.

Jak projektowane zmiany naruszają prawo?

Jak zmiany wpłyną na wysokość opłat abonenckich?

Jak na zmianach stracą nadawcy i operatorzy?

Projektowane zmiany

Komunikaty

20-04-2023

Komentarz PIKE w sprawie Lex Pilot

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, zrzeszająca operatorów i nadawców, z zadowoleniem przyjęła informacje przekazane przez stronę rządową o zamiarze wyłączenia z przepisów wprowadzających Prawo Komunikacji Elektronicznej zmian do ustawy o Radiu i Telewizji (tzw. Lex Pilot). O całkowite odrzucenie tych zapisów branża apelowała od momentu ich pojawienia się w ustawie.

Informację o tym, że przepisy wprowadzające Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) będą dotyczyć wyłącznie rynku telekomunikacyjnego i nie będzie w nich części dotyczącej telewizji (tzw. Lex Pilot) przekazał minister Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Rady Ministrów na konferencji branżowej w Jachrance.

Komunikaty

Apel izb gospodarczych

Jako reprezentanci przedsiębiorców: nadawców prywatnych i operatorów, którzy zbudowali jeden z najbardziej konkurencyjnych oraz różnorodnych rynków telewizyjnych w Europie i którzy od ponad trzech dekad inwestują w jakość i wybór dla polskiego widza, stanowczo sprzeciwiamy się dalszemu procedowaniu zmian do ustawy o radiofonii i telewizji, włączonych bez konsultacji publicznych do projektu ustawy wprowadzającej Prawo Komunikacji Elektronicznej (wPKE) tzw. Lex Pilot ( druk sejmowy nr 2862).

Treść apelu

Sygnatariusze apelu

logotyp Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
logotyp Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
logotyp Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
logotyp
logotyp Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
logotyp Fundacja Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych Protelko
logotyp Związek Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan
logotyp Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza

List otwarty Jerzego Straszewskiego,
Prezesa Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

Szanowni Państwo,
Procedowane w ustawie wprowadzającej prawo komunikacji elektronicznej zmiany ustawy o radiofonii i telewizji stanowią poważne zagrożenie wolności wyboru oraz dostępności kanałów telewizyjnych dla klientów platform telewizji płatnej. Ustawowy zamach na pilota TV oraz polski rynek telewizyjny dotyczy zdecydowanej większości gospodarstw domowych w kraju i przyczyni się do zubożenia ofert oraz wzrostu kosztów dla użytkowników.

Projektowane przepisy, które nie były konsultowane publicznie, radykalnie zmieniają listę programów, objętych ustawowym obowiązkiem pierwszeństwa wprowadzania (zasada must carry/must offer), usuwając z listy kanały: Polsat, TVN, TV4 oraz TV Puls, na rzecz kanałów TVP. Skutkiem tego będzie zatem albo ograniczenie dostępu do cenionych przez widzów kanałów nadawców prywatnych, w tym programy TV tworzone przez lokalnych operatorów, albo wzrost opłat abonamentowych dla użytkowników końcowych (...)

Treść listu
Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

Lista absurdów

Klienci zapłacą więcej za dostęp do TV płatnej, podczas gdy za wyższą ceną nie pójdzie w parze wyższa jakość i wybór. To głównie klienci poniosą koszt tych absurdalnych zmian.

Kanały - w szczególności kanały niszowe: kulturalne, naukowe i społeczne - staną się mniej dostępne. Wraz z utratą oglądalności, będą zmuszane do ograniczania swojej działalności ze szkodą dla różnorodności i pluralizmu, powodując wykluczenie społeczne.

Regulacja pogorszy warunki konkurencyjne dla nadawców prywatnych, którzy wobec niższych przychodów na skutek projektowanych regulacji będą sukcesywnie znikać z rynku.

Lista absurdów