22-12-2022

Urzędnicy zaprogramują piloty telewizyjne, a widzowie zapłacą więcej za mniej

Wspólny głos rynku przeciw szkodliwym dla widzów, nadawców niepublicznych i operatorów zmianom w ustawie o radiofonii i telewizji

  • Przedstawiciele największych organizacji gospodarczych, zrzeszających praktycznie 100% spektrum firm z rynku telekomunikacyjno-medialnego: nadawców i operatorów, protestują przeciwko zaskakującym zmianom w Ustawie o Radiofonii i Telewizji, wprowadzonym bez konsultacji publicznych do nowelizowanego Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE)
  • Zmiany głęboko ingerują w swobodę działalności gospodarczej, wymuszają nierynkowe modele biznesowe oraz nie uwzględniają realiów ekonomicznych, technologicznych i doświadczeń klientów, którzy będą musieli zapłacić więcej, za mniej
  • Skutkiem regulacji będzie podwyższenie kosztów działalności, ograniczenie wyboru dla klienta oraz uboższa oferta telewizyjna dla polskiego widza, a także dalsze wzmocnienie mediów publicznych kosztem prywatnych przedsiębiorców

Przedstawiciele Izb Gospodarczych, reprezentujących interesy polskiego rynku mediów i telekomunikacji, protestują przeciwko zaskakującym i szkodliwym zmianom do Ustawy o Radiofonii i Telewizji i apelują o ich usunięcie z nowelizowanego Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE). Zamiany te są niezwiązane z zakresem PKE oraz sprzeczne z wdrażanym Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej. Pod apelem podpisali się jednogłośnie reprezentanci wszystkich kluczowych organizacji zrzeszających nadawców i operatorów.

Przedsiębiorcy podkreślają, że nowe przepisy realnie ograniczą konkurencję oraz uderzą w różnorodność jednego z najbardziej konkurencyjnych rynków telewizyjnych w Europie. Dzięki trzem dekadom inwestycji i sprawdzonym modelom biznesowym, przedsiębiorcy zatrudniają dziś setki tysięcy osób i świadczą usługi milionom klientów w zrównoważony i odpowiedzialny sposób. Projektowane zmiany narzucają nierynkowe i kosztowne zasady współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, budowania ofert oraz ich dostarczania odbiorcom, a także definiują nierealne terminy dostosowania.

Na skutek regulacji klienci mogą stracić dostęp do ulubionych kanałów oraz zapłacić więcej, za mniej. Pakietowanie usług tworzy bowiem miejsce dla różnorodnych treści i kanałów niszowych, które dzięki pakietyzacji mogą zwiększyć zasięgi i istnieć na rynku dzięki przychodom z reklamy. Pakietyzacja adresuje także potrzeby różnych członków rodziny w ramach gospodarstwa domowego i pozwala na obniżanie kosztów jednostkowych dla użytkowników końcowych. Sygnatariusze apelu zwracają uwagę, że regulacje uderzą najsilniej w małe, często rodzinne firmy oraz kanały istotne dla społeczności lokalnych czy niszowe, tematyczne kanały, nadające wysokiej jakości treści do wąskich grup odbiorców. Stanie się to na skutek zawężenia zasięgów reklamowych i utraty dotychczasowych przychodów w wyniku obowiązkowego modelu a la carte. Do osłabienia rynku przyczyni się także to, że to urzędnicy zaprogramują piloty naszych widzów oraz wprowadzą i usuną z listy obowiązkowych kanałów dowolnie wybrane propozycje.

Pod apelem podpisali się przedstawiciele następujących organizacji: Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Związku Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Związku Telewizji Kablowej w Polsce Izba Gospodarcza, Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL i Fundacji Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych „Protelko”.